DRNHOLEC

Chalupa pod Pálavou se nachází v historickém městysi Drnholec (německy Dürnholz) situovaném nedaleko památkami a cyklostezkami protkané oblasti CHKO Pálavy a Mikulova. Obec je vzdálena 12 km severozápadně od Mikulova a leží na levém břehu Dyje. První zmínky o obci sahají až k roku 1046. Turisté v obci naleznou mimo památek a dobrého vína také základní občanskou vybavenost. Drnholec patří spolu s dalšími třiceti obcemi do Mikulovské vinařské podoblasti, patří do kraje, do kterého pěstování vinné révy přinesli římští legionáři před téměř dvěma tisíci lety. Zdejší viniční tratě leží na jedněch z nejteplejších míst jižní Moravy a České republiky vůbec.

MIKULOV  (10 km)

Město Mikulov Vám nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z Vás, kdo dovedete ocenit dobré víno, nabízíme místní vinařskou tradici. Město i jeho okolí osloví všechny návštěvníky s aktivním přístupem k životu. Zejména Vy, sportovně založení, si přijdete na své. Oblast protíná více než 1200 km dlouhá síť cyklistických tras. Z historických památek zde za povšimnutí stojí někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu. Dále svatý kopeček, který je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Ve měste najdete Dietrichsteinskou hrobku zvanou kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italského Loreta či jiné církevní památky, mezi které lze řadit kostel sv. Václava, kostel sv. Jana Křtitele, kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku a pravoslavný chrám sv. Mikuláše.


LEDNICE (25 km)

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Patří sem především díky zámku Lednice, který se nachází na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Za povšimnutí také stojí 62 metrů vysoký Minaret. Tento se nachází v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o jediný minaret v České republice. Také je to nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země. Nedaleko Lednice se nalézá Janův hrad, běžně zvaný Janohrad. Je to umělá zřícenina hradu, nacházející se v Lednicko-Valtickém areálu v katastru města Podivín. Janohrad je chráněn jako kulturní památka České republiky.


VALTICE (27 km)

Valtice jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji u hranic s Rakouskem. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Okolní Lednicko-valtický areál je krajinnou památkovou zónou. Valtický zámek byl až do roku 1945 sídlem rodu Lichtenštejnů. Zámek Valtice - nachází se na mírném návrší jižně za městským náměstím. Původně gotický hrad ze 13. století byl přestavěn na renesanční a později barokní zámek, v jednu z nejvýznamnějších světských barokních staveb na Moravě. Zámek tvoří tříposchoďová čtyřkřídlá budova s konírnami, jízdárnou, galerií, rokokovým divadlem a kočárovnou. V nedávné době se zde točila pohádka Sněžný drak. Zámecký park byl založen v roce 1727. Park má rozlohu 14,6 ha a roste v něm 22 druhů jehličnanů a 63 druhů listnáčů.


DOLNÍ VĚSTONICE (15 km)

Obec Dolní Věstonice se nalézá severně od Pavlovských vrchů asi 10 km na sever od Mikulova na jižním břehu Novomlýnských nádrží. Téměř celou východní část obce tvoří Sklepní ulice s původními i nově vybudovanými vinnými sklepy. Vinařství má v obci tisíciletou tradici. Území obce bylo osídleno již od pravěku jak dokládají četné archeologické nálezy zejména z doby lovců mamutů (stáří asi 30-25 tisíc let), které jsou zpřístupněny veřejnosti v zdejším archeologickém muzeu. Jedním z nejvýznamnějších zdejších archeologických nálezů je nepochybně plastika Věstonická venuše, objevená již roku 1925. Naleziště je zapsáno mezi Národní kulturní památky ČR. Přímo nad obcí se tyčí zřícenina hradu Děvičky a nejvyšší vrch Pavlovských vrchů Děvín. Na východním okraji obce se nalézá významná geologická lokalita Kalendář věků a místo významných archeologických nálezů.


CHKO PÁLAVA A NOVOMLÝNSKÉ NÁDRŽE (10 km)

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury na území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. Pálava ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami pro chov zvěře. Vodní dílo Nové Mlýny je kaskáda přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na jihu Moravy, na rozhraní okresů Břeclav a Brno-venkov. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Horní nádrž slouží pro rekreaci, střední je přírodní rezervací s ostrůvky pro hnízdění ptáků a dolní pro závlahy.


CYKLOSTEZKY A VINAŘSKÉ NAUČNÉ STEZKY

Vyznavači zdravého životního stylu ocení možnost spojení degustace vína s pohybem v krásné přírodě v okolí Pálavy. Tímto malým územím prochází hned několik vinařských naučných stezek. Uvádíme pouze trasu, která vede naším regionem.

Moravská vinná stezka - Délka trasy cca 280 km. Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jižní Moravy a spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm. Červeně označená stezka vede všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, chráněné přírodní lokality i významné historické a architektonické památky kraje. S vínem se lze blíže seznámit v autentickém prostředí vinného sklepa či sklepní uličky, které jsou často zároveň ukázkou lidové architektury v oblasti.

Cyklotrasa okolo ATC Merkur - Oblíbená místní trasa s nízkou náročností, vedoucí po zpevněných i nezpevněných komunikacích. Je možné zvolit si mezi malým nebo velkým okruhem. Malý okruh je dlouhý 16 km a vede hlavně okolo střední Novomlýnské nádrže. Velký okruh má délku 27,5 km a vede okolo obou nádrží, tedy horní i střední.

Vinařská naučná stezka Mikulov - Délka trasy cca 20 km. Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky s vinařskou historií kraje pod Pálavou. Je značená a vybavena informačními panely. Jde o středně náročnou trasu, lze absolvovat pěšky, na kole nebo autem. Stezka začíná na parkovišti u Komerční banky pod náměstím v Mikulově. Lze zabočit na zámek a pak pokračovat ven z města směrem k vinařským obcím ležícím pod Pálavou. Z Bavor stezka pokračuje polní cestou do Perné, sídla známé šlechtitelské stanice. Cesta pokračuje přes Horní Věstonice do Dolních Věstonic (archeologická expozice, ukázka habánských sklepů) a dále do Pavlova (jedna z nejzachovalejších vinařských obcí, památková rezervace). Odtud stezka pokračuje do Klentnice.

Vinařská naučná stezka Stará hora - Délka trasy cca 3,5 km. Tato stezka prochází vinicemi ve viniční lokalitě Stará hora (vrch nedaleko Novosedel). Na 11 informačních panelech seznamuje s historií i současností pěstování vinné révy v tradiční vinařské obci Novosedly (např. podrobnosti o vinařství, vinohradnictví, vinařském zákoně, o správné degustaci vín apod.). Vinařská naučná stezka Valtice - Délka trasy je cca 5 km. Značená tematická naučná stezka ve Valticích a okolí představuje druhé významné centrum Mikulovské vinařské podoblasti. Trasa je vybavena 19 trojjazyčnými informačními panely a začíná na náměstí ve Valticích a přes zámecký areál pokračuje do valtických vinic na kopec Reistnu nad Valticemi, odkud se otevírá pohled do celého Lednicko-valtického areálu. Cesta pokračuje vinicemi až do historické části Valtic.


AQUALAND MORAVIA PASOHLÁVKY (8 km)

Jeden z největších aquaparků v evropě se nachází v obci Pasohlávky, na severním břehu Mušovské nádrže. Ve stejné lokalitě se nacházely i římské lázně, které jsou nejstarším lázeňským objektem na území České republiky. Součástí aquaparku je 7 bazénů, 12 tobogánů, 24 typů saun, 4 vířivky, wellness zóna (kryozóna, římské a sluneční lázně) a restaurace pro 480 hostů. Pro termální bazén aquapark využívá geotermální vrt Mušov s teplotou 46 °C, který má osvědčení přírodního léčivého.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ LAA (22 km)

Therme Laa najdeme v malebném městečku Laa an der Thaya, které leží v Dolním Rakousku (Niederösterreich). Lázně v Laa jsou díky své poloze velmi oblíbené Čechy, kteří sem jezdí v hojném počtu. A není se čemu divit, vždyť Therme Laa jsou od českých hranic doslova "na dostřel kamenem" z Drnholce jsou vzdáleny cca 22km. Laa nabízí bazény s termální vodou o velice příjemné teplotě kolem třiceti pěti stupňů, venkovní bazény, skluzavky a tobogány, wellness atd...